Regulamin

Regulamin

Właścicielem i administratorem strony www.zostawoczekiwania.pl jest:

Emilia Góźdź

Kowalków Kolonia 41

26-713 Kazanów

NIP: 811-172-34-96

Wymagania techniczne:

Do skorzystania z kursu on-line niezbędne jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:

 • posiadanie komputera z przeglądarką internetową z możliwością odbioru poczty elektronicznej oraz przeglądania stron www,
 • włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 • możliwość odtwarzania materiałów audio
 • zainstalowanie oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu PDF.

Sposób zawarcia umowy:

Skorzystanie z dostępu do kursu on-line jest możliwe po prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z procedurą:

 • złożenie zamówienia na stronie www.zostawoczekiwania .pl 
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia
 • dokonanie płatności
 • po zaksięgowaniu płatności, klient otrzymuje dostęp do kursu w dniu jego rozpoczęcia (zależnie od edycji, informacja ta zawarta jest na stronie opisu konkretnego produktu) za pośrednictwem poczty e-mail
 • Ze względu na charakter produktu, po rozpoczęciu kursu nie ma możliwości zwrotu towaru. Istnieje taka możliwość do momentu rozpoczęcia kursu, który został określony w opisie produktu.

Zamówienie:

Zamówienie dokonuję się poprzez wypełnienie formularza na stronie www.zostawoczekiwania.pl .
Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawne wypełnienie formularza, w tym szczególnie prawidłowe wpisanie adresu e-mail, który jest niezbędny do dostarczenia kursu.


Do każdego zakupu dołączone jest e-mail potwierdzający zakup produktu. Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury. W tym celu klient powinien wysłać odpowiednią prośbę na adres emilia@kobietalasu.pl


Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Płatności:

Wszystkie ceny podane na stronie www.zostawoczekiwania.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).


Płatności dokonywane mogą być przelewem z wybranych banków działających w Polsce.


Płatności mogą być również dokonywane następującymi kartami płatniczymi:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A.

Reklamacje:

W przypadku problemów technicznych z produktem nabywca może zgłosić reklamację towaru na adres emilia@kobietalasu.pl. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane będą indywidualnie. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 10 dni roboczych.

Zwrot:

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zakupisz produkt jako osoba fizyczna (konsument), to przysługuje Ci możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie możesz jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług.

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniam łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Forma zwrotu środków:

W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności. W przypadku, gdy płatność została dokonana przelewem, zwrot następuje na to samo konto, z którego dokonano płatności.

Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem zbieranych danych osobowych jest

Emilia Góźdź

Kowalków Kolonia 41

26-713 Kazanów

Administrator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

2. Administrator zbiera następujące dane:

imię
nazwisko
adres e-mail

numer telefonu

 1. Dane te zbierane są w celach realizacji zamówienia, tj. dostarczenia loginu i hasła umożliwiającego Uczestnikowi kursu dostęp do niego; oraz w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na nie zgodę.
 1. Dane przechowywane są na komputerze, zabezpieczonych hasłem (składającym się z kombinacji liter, liczb i znaków specjalnych) zmieniany raz miesiącu.
 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: kobietalasu.pl

Polityka Prywatności

Polityka COOKIES

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Scroll to Top